Home

De Coenen is een ontmoetings- en activiteitencentrum door en voor senioren in Amsterdam Zuid, dat sinds 1-1-2015 gevestigd is in de Brahmshof, Brahmsstraat 32. 
Het is de bedoeling dat bezoekers van De Coenen en bewoners van de Brahmshof tot een geïntegreerd CoenenBrahmshof-project komen.

Senioren kunnen elkaar in De Coenen ontmoeten door:

  • mee te doen aan het activiteitencentrum
  • gebruik te maken van de eettafel
  • als vrijwilliger een bijdrage te leveren

Wilt u meer weten over een van de activiteiten, dan kunt u bellen met de coördinator, Mieke Klos-Rouwendaal 020 23 59 481 (maandag, dinsdag en donderdag) of mail mklos@puurzuid.nl

 

VAN DE BEHEERCOMMISSIE
Het jaar loopt bijna ten einde en onwillekeurig denk ik terug aan het afgelopen jaar. Een mooi jaar waarin opnieuw is gebleken hoe belangrijk het is voor ouderen om een fijne plek te hebben om samen te eten, deel te kunnen nemen aan activiteiten maar vooral om elkaar te ontmoeten.
Inmiddels is bijna iedereen gewend aan De Coenen & De Brahmshof en met vallen en opstaan hebben wij regelmatig mooie activiteiten en speciale evenementen kunnen aanbieden.
Wist u trouwens dat er een keer per 3 weken een gezellige borrel is? De eerstvolgende is al op 13 december van 16.45 tot 18.00 uur.
Op 14 december hebben we alweer een nieuweling. Namelijk de filmmiddag, deze begint om 13.30 uur in het restaurant.
Het Alzheimer café zal vanaf januari 2017 haar deuren openen en 4 keer per jaar kunt u op een zaterdagmiddag bij de Lunchroom Rouw & Verlies de lunch gebruiken met mensen die ook een verlies hebben geleden.
Ongetwijfeld komen er volgend jaar nog meer activiteiten. Georganiseerd door een grote groep vrijwilligers.

Vanuit het stadsdeel is de subsidie voor de coördinator voor volgend jaar gestopt. Dat betekent dat ik als coördinator helaas afscheid van u moet nemen. Met plezier heb ik gewerkt aan de opbouw van de Coenen & de Brahmshof. Met het volste vertrouwen laat ik dit nu verder over aan onze geweldige vrijwilligers die - ondersteund door het bestuur - doorgaan om van de Coenen & de Brahmshof een gezellige en actieve plek te maken voor ouderen.

Met dank voor het in mij gestelde vertrouwen wens ik u en de Coenen & de Brahmshof een sprankelend 2017 toe.

Mieke Klos-Rouwendaal

 

Vacatureladder voor vrijwilligers Voor De Coenen en De Brahmshof
Vac.1 Bestuurslid vanuit de bewoners van de Brahmshof voor de Stichting De Coenen per direct
Vac.2 Tuinhulp per direct
Inlichtingen: Mieke Klos-Rouwendaal 020 23 59 481 (maandag, dinsdag en donderdag) of mail mklos@puurzuid.nl

 

WILT U EEN ACTIVITEIT ORGANISEREN
en zoekt u hiervoor een ruimte? Er zijn nog enkele plekken vrij in de Koelmanzaal, J.M. Coenenstraat 4. 1071 WG Amsterdam.
Inlichtingen: Mieke Klos-Rouwendaal 020 23 59 481 (maandag, dinsdag en donderdag) of mail mklos@puurzuid.nl

 

KOERSBAL
WIE WIL MET ONS MEEDOEN?
We zoeken mensen van 60 jaar en ouder, die nog redelijk goed ter been zijn en die met ons willen koersballen.
We spelen op Dinsdagmiddag van 2-4 uur in de Koelmanzaal in het gebouw De Coenen, J.M. Coenenstraat 4 in Amsterdam.

KOERSBAL is een sport die een beetje lijkt op JEU DE BOULES maar een extra moeilijkheid heeft omdat de ballen waarmee we spelen niet rechtuit gaan, maar koersen. Dat komt omdat het gewicht niet in het midden zit, maar aan een kant van de bal.

Als u mee wilt doen, meld u dan aan bij Wil Bianchi, telefoon 020-6718248.
De kosten bedragen Euro € 30 per half jaar.