Home

De Coenen is een ontmoetings- en activiteitencentrum door en voor senioren in Amsterdam Zuid, dat sinds 1-1-2015 gevestigd is in de Brahmshof, Brahmsstraat 32. 
Het is de bedoeling dat bezoekers van De Coenen en bewoners van de Brahmshof tot een geïntegreerd CoenenBrahmshof-project komen.

Senioren kunnen elkaar in De Coenen ontmoeten door:

  • mee te doen aan het activiteitencentrum
  • gebruik te maken van de eettafel
  • als vrijwilliger een bijdrage te leveren

Wilt u meer weten over een van de activiteiten, dan kunt u bellen met de coördinator, Mieke Klos-Rouwendaal 020 23 59 481 (maandag, dinsdag en donderdag) of mail mklos@puurzuid.nl

 

VAN HET BESTUUR
Omdat Mieke met vakantie geweest is, is er deze keer geen informatie vanuit de beheercommissie, maar vanuit het bestuur.
Na de mooie nazomer zijn we alweer bezig met de (on)mogelijkheden voor het nieuwe jaar. Het lijkt nog ver weg, maar "regeren is vooruitzien".

Helaas moeten wij u meedelen dat we opnieuw geconfronteerd zijn met bezuinigingen vanuit het Stadsdeel. De subsidie die we kregen was voornamelijk bedoeld voor het betalen van de professionele krachten. Voor ons is dat Mieke. Dit betekent dat haar functie met ingang van januari 2017 vervalt. Hierdoor zal er nog meer een beroep gedaan moeten worden op de inzet van de vrijwilligers. Zoals u weet hebben wij het afgelopen jaar gelukkig gebruik kunnen maken van de Koelmanzaal. Voor de schilderclub, het koor en de koersbal was dit een goede ruimte in De Nieuwe Coenen. Omdat wij de Koelmanzaal voor een aantal dagdelen onderverhuurden, was dit voor ons financieel haalbaar. Maar ook nu weer een helaas…..
Onze onderhuurder heeft met ingang van 1 januari de huurovereenkomst opgezegd. Hierdoor zag het bestuur zich genoodzaakt om af te zien van verdere huur van de Koelmanzaal.
De genoemde activiteiten zullen (weer) elders plaats moeten gaan vinden. Voor het schilderen mogen wij nu al gebruik maken van een deel van het restaurant van De Nieuwe Coenen. Het is heel fijn om vanuit een praktische invalshoek te werken aan een verdere samenwerking.

Over het restaurant in De Brahsmhof heeft het bestuur ook haar zorgen.
Op de eerste plaats is dat het uitvallen van Derk. Zijn ziek-zijn heeft velen diep geraakt. Zijn vertrouwde gezicht en inzet voor de eettafel zullen we langere tijd moeten missen. Gelukkig kunnen we melden dat de behandelingen tot nu toe goed verlopen en dat we optimistisch mogen zijn over een goed verloop. Vanaf deze plaats wensen wij hem hierbij heel veel sterkte.
Gelukkig is Vincent bereid gevonden om tijdelijk de plaats van Derk over te nemen. Menigeen heeft al kennis gemaakt met zijn kookkunst en zeker met zijn liefde voor het bakken van taarten.
Om goed te kunnen blijven koken is op korte termijn een aanpassing van de keuken noodzakelijk. Met Eigen Haard en het Stadsdeel zijn hiervoor plannen gemaakt en deze zullen op niet al te lange termijn uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor zal de eettafel waarschijnlijk een of meerdere dagen niet door kunnen gaan. Wij zullen alle deelnemers van de eettafel hierover tijdig informeren.

Graag willen wij vanaf deze plaats alle vrijwilligers en gastlieden bedanken voor hun inzet. Zonder ieders bijdrage zouden wij nooit zover zijn gekomen. De Coenen in De Brahmshof s inmiddels een begrip en dat willen wij in 2017 verder uitdragen. Blijft u mee doen??

Het bestuur

 

Vacatureladder voor vrijwilligers Voor De Coenen en De Brahmshof
Vac.1 Bestuurslid vanuit de bewoners van de Brahmshof voor de Stichting De Coenen per direct
Vac.2 Tuinhulp per direct
Inlichtingen: Mieke Klos-Rouwendaal 020 23 59 481 (maandag, dinsdag en donderdag) of mail mklos@puurzuid.nl

 

WILT U EEN ACTIVITEIT ORGANISEREN
en zoekt u hiervoor een ruimte? Er zijn nog enkele plekken vrij in de Koelmanzaal, J.M. Coenenstraat 4. 1071 WG Amsterdam.
Inlichtingen: Mieke Klos-Rouwendaal 020 23 59 481 (maandag, dinsdag en donderdag) of mail mklos@puurzuid.nl

 

KOERSBAL
WIE WIL MET ONS MEEDOEN?
We zoeken mensen van 60 jaar en ouder, die nog redelijk goed ter been zijn en die met ons willen koersballen.
We spelen op Dinsdagmiddag van 2-4 uur in de Koelmanzaal in het gebouw De Coenen, J.M. Coenenstraat 4 in Amsterdam.

KOERSBAL is een sport die een beetje lijkt op JEU DE BOULES maar een extra moeilijkheid heeft omdat de ballen waarmee we spelen niet rechtuit gaan, maar koersen. Dat komt omdat het gewicht niet in het midden zit, maar aan een kant van de bal.

Als u mee wilt doen, meld u dan aan bij Wil Bianchi, telefoon 020-6718248.
De kosten bedragen Euro € 30 per half jaar.